2610 311232

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Λειτουργούμε με γνώμονα υψηλά πρότυπα ηθικής και με απόλυτο σεβασμό και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, και τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ:

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων γίνεται μόνο έπειτα από οικειοθελή γνωστοποίησή τους από τον χρήστη/επισκέπτη. Διέπεται δε από την αρχή του σκοπού και της προσφορότητας. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.Η γνωστοποίηση των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων τελείται αποκλειστικά για την εγγραφή χρήστη και για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παραλήπτη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και λοιπών μέσων ηλεκτρονικής πληρωμής) με οποιαδήποτε τρόπο και αν αυτή εξελίσσεται. Με την εγγραφή του στο https://oxygenshop.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση τηλεπωλήσεων, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Η επιχείρηση τηλεπωλήσεων δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους χωρίς τη δική τους συναίνεση, πέραν των κοινοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Ωστόσο, διατηρείται το δικαίωμα κοινοποίησης των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων στις εταιρίες (ομίλους εταιριών) με τις οποίες συνεργάζεται (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και στους υπαλλήλους της και τους υπαλλήλους των συνεργαζόμενων με αυτή εταιριών, που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδεια της επιχείρησης και οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών (όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η παράδοση των παραγγελιών) για το συμφέρον του αγοραστή. Επίσης, στους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη εφαρμογή, να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές μέσω email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιλογή της εν λόγω εντολής, ο επισκέπτης/χρήστης πιστοποιεί την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των αναγκαίων στοιχείων επικοινωνίας ενώ αναλαμβάνει την υποχρέωση επικαιροποίησής τους σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Σε περίπτωση βούλησης υπαναχώρησης από την εν λόγω εφαρμογή, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση και να δηλώσει εγγράφως τη σχετική του βούληση.Ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα ο λογαριασμός των μελών είναι προσωπικός και μοναδικός για κάθε μέλος, το οποίο και υπέχει πλήρη ευθύνη των ενεργειών που γίνεται από το λογαριασμό του. Τα μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε προσεκτική και συνετή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και σε τυπική έξοδο από αυτόν. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
Η επιχείρηση τηλεπωλήσεων υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε σχετική αίτηση και να πληροφορεί στους χρήστες/επισκέπτες τις σχετικά:
α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.
Στους εγγεγραμμένους χρήστες επιφυλάσσεται το δικαίωμα υπαναχώρησης και άνευ επιβαρύνσεων διαγραφής των στοιχείων τους, κατόπιν επικοινωνίας με την επιχείρηση και έγγραφης δήλωσης της σχετικής βούλησης. Η κατά τα ως άνω γνωστοποίηση των δεδομένων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διατήρησης και χρήσης των δεδομένων, άλλως ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από τη συμπλήρωσή τους.

COOKIES:

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνικές συγκέντρωσης μη προσωπικών στοιχειών των χρηστών του ιστοχώρου, για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση αφ’ ενός της λειτουργίας της ιστοσελίδας αφ’ ετέρου της χρήσης της από τον επισκέπτη. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookies τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων.Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν έχουν καμία επαφή με έγγραφα ή αρχεία αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστότοπου είναι χρήσιμες ή ημοφιλείς. Ο επισκέπτης του ιστοχώρου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:

Η ασφάλεια των συναλλαγών συνιστά πρωταρχικό μέλημά μας. Γι αυτό τόσο ιστοσελίδα μας αλλά και το συνεργαζόμενο ίδρυμα πληρωμών λειτουργεί υπό του πιστοποιημένου συστήματος ασφαλείας SSL 128, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων. Επιπλέον, το συνεργαζόμενο ίδρυμα πληρωμών έχει λάβει πιστοποίηση PCI DSS, συμμορφούμενη ως προς όλες τις εφαρμογές της ελεγχόμενης πρόσβασης, της κρυπτογράφησης και του απόρρητου των συναλλαγών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια συνιστά το password που δίνει ο χρήστης όταν γίνεται μέλος του oxygenshop.gr Συνιστάται δε, για λόγους ασφαλείας, η τακτική αλλαγή κωδικών καθώς και η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων.Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η σελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το oxygenshop.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση η επιχείρηση.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ:

H ιστοσελίδα, αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πλήρη ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών της, περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (link), δίχως να εκλαμβάνεται ότι ενστερνίζεται ή συμβάλλει στη διάδοση των περιεχόμενων σε αυτών απόψεων και υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση οι ως άνω σύνδεσμοι δεν πρέπει να θεωρηθούν περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.oxygenshop.gr . Η επιχείρηση δεν δύναται να ελέγξει τους εν λόγω δικτυακούς τόπους και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τους όρους λειτουργίας τους και ούτε υποχρεούται σε αποκατάσταση σχετικής ζημίας, αιτιωδώς συνδεόμενη με τις παραπεμπόμενους δικτυακούς τόπους. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου τους είναι οι αντίστοιχοι διαδικτυακοί τόποι στους, οποίους και πρέπει ο χρήστης/επισκέπτης να απευθυνθεί.

Analytics

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.

Για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του Skroutz Analytics και την σύμπνοιά της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στο http://developer.skroutz.gr/analytics/privacy_policy/.