2610 311232

Μεταφορικά - Αποστολές

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Η αποστολή και παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται στον υποδεικνυόμενο από τον αγοραστή τόπο καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών από τη συνεργαζόμενη εταιρία courier, ενώ σε περιοχές, όπου δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας courier, θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Όταν το βάρος ή ο όγκος των προϊόντων της παραγγελίας το επιβάλλει θα χρησιμοποιούνται υπηρεσίες μεταφορικής εταιρίας. Παραλαβή από το χώρο κεντρικής διάθεσης της επιχείρησης καθώς και αποστολή σε κεντρική θυρίδα δεν είναι εφικτή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης του αγοραστή η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται νόμιμα και θα θεωρείται τελεσθείσα, σε οποιονδήποτε τρίτο, ευρισκόμενο στον τόπο της αποστολής, ο οποίος κατά δήλωσή του είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο, εκτός και αν ο αγοραστής ρητά εξέφρασε την βούλησή του για αυτοπρόσωπη παραλαβή της παραγγελίας. Επισημαίνεται δε ότι δεν είναι δυνατή η παράδοση σ ανήλικο.

Αποστολή παραγγελίας:

Η αποστολή της παραγγελίας θα ακολουθεί την πιστοποιημένη καταβολή του τιμήματος σε περίπτωση πληρωμής on-line ή με τραπεζική κατάθεση και το προϊόν θα παραδίδεται προς αποστολή την επομένη εργάσιμη της πληρωμής. Σε περίπτωση δε αντικαταβολής το προϊόν θα παραδίδεται προς αποστολή την επομένη εργάσιμη της παραγγελίας.

Η αποστολή θα εκτελείται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ courier, ACS, Ταχυδέμα, Kronos, dpd.

Η επιχείρηση θα προωθεί τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας του.

Έξοδα αποστολής - Μεταφορικά:

Η αποστολή προϊόντων εντός της Ελληνικής Επικράτειας γίνεται χωρίς ή με επιβάρυνση εξόδων αποστολής ανάλογα με την εκάστοτε προσφορά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το κόστος αποστολής εξαρτάται από το βάρος ή τον ογκο των προϊόντων της παραγγελίας και τον τόπο αποστολής τους και θα γνωστοποιείται στον αγοραστή κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε οτι τα Εξοδα Αποστολής κυμαίνονται απο 4 έως 10 ευρώ ανα προϊον.

Δείτε εδώ ενδεικτικά το τιμολόγιο χρέωσης της εταιρείας ΕΛΤΑ courier

Προθεσμία παράδοσης- Ευθύνη μεταφοράς:

Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων στον υποδειχθέντα από τον πελάτη τόπο από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του τόπου αποστολή και του τόπου παράδοσης. Σε κάθε δε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά καθώς και για τυχόν καθυστέρηση κατά την παράδοση των προϊόντων φέρει αποκλειστικά η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο πελάτης οφείλει σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, εφόσον η χρέωση είναι της εταιρείας, να τα αποστέλλει με την ιδια εταιρεία ταχυμεταφορών που τα παρέλαβε. Σε διαφορετικη περίπτωση θα χρεώνετε το κόμιστρο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Λειτουργούμε με γνώμονα υψηλά πρότυπα ηθικής και με απόλυτο σεβασμό και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, και τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ:

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων γίνεται μόνο έπειτα από οικειοθελή γνωστοποίησή τους από τον χρήστη/επισκέπτη. Διέπεται δε από την αρχή του σκοπού και της προσφορότητας. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Η γνωστοποίηση των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων τελείται αποκλειστικά για την εγγραφή χρήστη και για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παραλήπτη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και λοιπών μέσων ηλεκτρονικής πληρωμής) με οποιαδήποτε τρόπο και αν αυτή εξελίσσεται. Με την εγγραφή του στο https://oxygenshop.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την ατομική επιχείρηση τηλεπωλήσεων, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Η επιχείρηση τηλεπωλήσεων δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους χωρίς τη δική τους συναίνεση, πέραν των κοινοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Ωστόσο, διατηρείται το δικαίωμα κοινοποίησης των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων στις εταιρίες (ομίλους εταιριών) με τις οποίες συνεργάζεται (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και στους υπαλλήλους της και τους υπαλλήλους των συνεργαζόμενων με αυτή εταιριών, που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδεια της επιχείρησης και οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών (όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η παράδοση των παραγγελιών) για το συμφέρον του αγοραστή.

Επίσης, στους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη εφαρμογή, να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές μέσω email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιλογή της εν λόγω εντολής, ο επισκέπτης/χρήστης πιστοποιεί την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των αναγκαίων στοιχείων επικοινωνίας ενώ αναλαμβάνει την υποχρέωση επικαιροποίησής τους σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Σε περίπτωση βούλησης υπαναχώρησης από την εν λόγω εφαρμογή, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση και να δηλώσει εγγράφως τη σχετική του βούληση.

Ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα ο λογαριασμός των μελών είναι προσωπικός και μοναδικός για κάθε μέλος, το οποίο και υπέχει πλήρη ευθύνη των ενεργειών που γίνεται από το λογαριασμό του. Τα μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε προσεκτική και συνετή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και σε τυπική έξοδο από αυτόν. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Η εταιρεία υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε σχετική αίτηση και να πληροφορεί στους χρήστες/επισκέπτες τις σχετικά: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Στους εγγεγραμμένους χρήστες επιφυλάσσεται το δικαίωμα υπαναχώρησης και άνευ επιβαρύνσεων διαγραφής των στοιχείων τους, κατόπιν επικοινωνίας με την επιχείρηση και έγγραφης δήλωσης της σχετικής βούλησης.

Η κατά τα ως άνω γνωστοποίηση των δεδομένων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διατήρησης και χρήσης των δεδομένων, άλλως ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από τη συμπλήρωσή τους.